ConsultingNYHET!!! NU ÄR VI ÄVEN REGISTRERAD UTBILDARE AV ”ARBETSSÄKERHETSKORTET” (GRÖNA KORTET) ! beviljat av TTK, januari 2014. Se kursspecikifation längre ner på denna sida.

Med över tjugo års erfarenhet från industrin, i olika roller inom materialhanteringen (truckchaufför, lagerexpedit, varumottagare, lagerförman, inköpare, logistikchef, terminalchef ) , har jag nu även börjat dela med mig av mina upplevelser och erfarenheter inom detta område. I materialhanteringen har vi en rätt viktig länk i hela företagets effektivitetskedja och så sant som ordspråket säger så är ju ”Ingen kedja starkare än sin svagaste länk….”

Dessvärre har många företag idag vuxit i så snabb takt att ingen egentligen har greppat den här biten av verksamheten. Man har endast koncentrerat sig på själva produktionen och på att få ut så många enheter som möjligt och man kan i många fall förlikna förfarandet  vid att företaget är en cykel men man har så bråttom med att komma framåt att man ”springer bredvid cykeln, istället för att sätta sig upp o börja cykla…”  Då går det mycket fortare och är dessutom lättare !

Hur man med hjälp av modern teknik (streck- och matriskoder tillika med trådlösa handdatorer) effektiverar hanteringen av ett företags interna varuflöde, inkluderar lagerhållningen och ger spårbarhetslogg och realtidssaldo på hur projektmaterialet rört sig, och var det befinner sig…det är att ”cykla” det !

Jag har personligen, i egenskap av projektledare, genomfört flertalet lyckade projekt tillsammans med branschledande företag inom denna typ av effektiverad on-line- materialhantering.

Ifall du har frågeställningar, eller rent av funderar på att förnya och effektivera materialhanteringen i ditt företag, så skall du givetvis ta kontakt med mig så funderar vi tillsammans vidare på vad som kunde tänkas bli den bästa lösningen just i Ditt företag.

I samarbete med yrkessläroanstalten OPTIMA i Jakobstad bedrivs även olika kortkurser som t.ex.:

Trucksäkerhet” är en endagskurs (8h) som berättigar till allmängiltigt truckkörkort.  För yrkeschaufförer kan denna kurs räknas som kompetensdag (s.k. CAP-dag) ifall kursen registrerats hos Trafi. Ta kontakt med oss för mera info eller kolla Optimas websida (www.optimaedu.fi) för nästa kurstillfälle !

”Arbetssäkerhet” är en endagskurs (8h) som berättigar till det s.k. ”gröna kortet” vilket mer eller mindre blivit en praxis och något av en självklarhet för folk som jobbar inom service- och underhållsbranschen idag. Bör uppdateras vart femte år. Ta kontakt med oss för mera info eller kolla Optimas websida (www.optimaedu.fi) för nästa kurstillfälle !

”Materialhantering” är en endagskurs (8h) som ger en inblick i vad  inköpsrutiner, varumottagning, lagerföring och intern logisitk handlar om. Dessa parametrar som styr materialhanteringen är de samma oberoende av företag och bransch. Vi analyserar tillämpningen i ett aktuellt ”case” och avslutar ofta dagen med ett studiebesök som i praktiken understryker det vi lärt oss i teorin. Kontakta oss för mera information och företagsspecifik kurs.

VÄLKOMMEN MED !